Общи условия

Електронният магазин PERSONAL-TRAINER.BG работи изцяло с НАЛИЧНИ стоки. Поръчката бива изпращана на клиента едва след неговото изрично потвърждаване по телефона.

УТОЧНЕНИЕ: 
При подаване на грешен телефонен номер поръчката ще бъде спряна от изпълнение до момента, в който клиентът не се свърже с нас.
След потвърждение стоката се изпраща до посочения от него адрес.
При предаване на стоката клиентът подписва придружаващите я документи, като по този начин потвърждава получаването й. Доставката на стоката включва и опция за преглед преди плащането на наложения платеж.

МАГАЗИН PERSONAL-TRAINER.BG СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

1. ДА НЕ ИЗПОЛЗВА НИКОГА ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ НЕПРАВОМЕРНО БЕЗ ТЯХНОТО ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ

2. ДА ПОДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯТА В САЙТА НА МАГАЗИНА ВИНАГИ АКТУАЛНА, КОРЕКТНО ИЗЛОЖЕНА И ДОСТЪПНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

МАГАЗИН PERSONAL-TRAINER.BG НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА:

1. ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ ДОСТЪПА ДО МАГАЗИНА И НЕНАВРЕМЕННОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИТЕ В СЛЕДСТВИЕ НА ПРИЧИНИ, НЕЗАВИСЕЩИ ОТ ЕКИПА НА PERSONAL-TRAINER.BG (СЛУЧАЙНО СЪБИТИЯ, ПРОБЛЕМИ В ГЛОБАЛНАТА МРЕЖА И ПР.) . КЛИЕНТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ИНФОРМИРАНИ СВОЕВРЕМЕННО ЗА ПОДОБНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

2. ВРЕДИ ПРИЧИНЕНИ ВЪРХУ СОФТУЕРА, ХАРДУЕРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ СЪОРАЖЕНИЯ ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ ПРОИЗТЕКЛИ ОТ МЕТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ ИЗПОЛЗВАНИ ПОСРЕДСТВОМ НЕГО.

3. НАЧИНА, ПО КОЙТО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИЗПОЛЗВАТ МАГАЗИНА.

4. И НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ДОСТЪПА ДО МАГАЗИНА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСВАН И СВОБОДЕН ОТ ГРЕШКИ, ДОТОЛКОВА, ДОКОЛКОТО ТОВА Е ИЗВЪН НЕГОВИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

С приемането на условията КЛИЕНТИТЕ на PERSONAL-TRAINER.BG се задължават да:

1. предоставят точна и актуална информация за кореспонденция с тях: АДРЕСНА ДОСТАВКА, ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА.
2. платят стойността на поръчаната от тях стока.

3. поемат разходите по доставката, освен в случаите, в които това става за сметка на магазина.

4. съхраняват грижливо потребителското си име и парола, предоставени от PERSONAL-TRAINER.BG, така че да бъдат винаги добре защитени и на сигурно място.

5. излизат от профилите си в електронния магазин с бутона „ИЗХОД“ винаги след приключване на покупката, с оглед особеностите на Интернет протоколите и сигурността при опазване на данните и паролата им.

6. не правят невалидни заявки и да не подават фалшива и подвеждаща информация. Клиентът носи отговорност, ако по една или друга причина паролата му бъде използвана от трети лица за неправомерен достъп до профила и подаване на невалидни заявки и невярна информация.

7. ни уведомят незабавно, в случай на неправомерно използване на личните им профили в PERSONAL-TRAINER.BG

8. спазват посочените условия за рекламация и замяна на стоките, публикувани на сайта PERSONAL-TRAINER.BG и да се считат за обвързани с тези условия.

9. спазват българското законодателство, изложените тук ОБЩИ УСЛОВИЯ, както и морала и етикета на съвестния купувач.

10. не нарушават правото на интелектуална собственост на трети лица.

11. не възпрепятстват други потребители да използват магазина.

12. не затрудняват със своите действия правилното функциониране на системата и процедурата по идентифициране на потребителите.

При неспазване на задълженията от страна на КЛИЕНТИТЕ, PERSONAL-TRAINER.BG има право незабавно да спре достъпа до потребителския профил на нарушителя, както и да поучи обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи в следствие на неспазването на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ от страна на КЛИЕНТА.

КЛИЕНТИТЕ НА PERSONAL-TRAINER.BG ИМАТ ПРАВО НА:

1. достъп до електронния магазин по всяко време при спазване на условията и изискванията за достъп. Достъпът може да бъде отказан единствено при настъпване на обстоятелства извън обсега на нашия контрол (проблеми с достъпа до Интернет и други подобни. ).

 1. достъп и корекция на личните данни в потребителските профили по всяко време.3. отказ на заявената от тях покупка по реда и условията посочени в закона (Закон за защита на потребителите и Закон за задълженията и договорите).4. връщане на заплатените от тях суми при случай на изчерпано количество на желаната от тях стока и/или несъгласие тя да бъде заменена с друга.5. прекратяване на регистрация в PERSONAL-TRAINER.BG. Екипът на сайта предприема действия по деактивиране на потребителския профил и заличаване на паролата за достъп. Клиентът има право да поиска заличаване на профила по всяко време след изпълнението на всички валидни поръчки и заплащането на дължимите по тях суми. Договорът между страните може да бъде прекратен и при следните обстоятелства:

  5.1. преустановяване дейността на Доставчика

  5.2. преустановяване дейността на Магазина

  5.3. с отправяне на едномесечно предизвестие към клиента в случай на неизпълнение на задълженията по договора или в други предвидени от закона случаи.

  При използване на паролата на КЛИЕНТА от трети лица, той се задължава да покрие всички разходи на PERSONAL-TRAINER.BG за претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и разходи за адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, разноски по дела, ако в следствие на това използване са извършени неправомерни действие, нарушаващи ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на договора.

  Промени в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ могат да бъдат нанасяни единствено от екипа на PERSONAL-TRAINER.BG. Те не касаят отношенията между КЛИЕНТИТЕ И МАГАЗИНА възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока. PERSONAL-TRAINER.BG се задължава да информира своите клиенти си за всяка промяна в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ чрез електронна поща или публикация поставена на видно място в сайта.

  ДОСТАВКА

  Доставката на поръчаните от КЛИЕНТА стоки се извършва в рамките на 1 работен ден след потвърждаване на поръчката с куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС. Цените на доставката се определя спрямо желанието на клиента и са приблизителни:
  1. ДО ИЗБРАН ОТ КЛИЕНТА ОФИС НА ЕКОНТ – 3.50 лв.
  2. ДО ПОСОЧЕН ОТ КЛИЕНТА АДРЕС (до врата) – 5,50 лв.
  Плащането на стоката става чрез НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ.
  При покупка на продукти с обща стойност над 100 лева, доставката е БЕЗПЛАТНА!

  ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

  Срокът на гаранцията започва да тече от датата на получаване на стоката и важи само, ако стоката е ползвана съгласно инструкциите за употреба.
  КЛИЕНТЪТ има право да се свърже с нас, ако възникне дефект, който съответства на условията в гаранционната карта. Предоставя се продукта в опаковката изпратена от нас, заедно с фактура или касова бележка и прилежно попълнена гаранционна карта, обяснение на дефекта и обстоятелствата, при които се е появил или е бил открит, телефон и адрес за обратна връзка.
  PERSONAL-TRAINER.BG поема разноските по поправката. В случай, че дефектът не може да бъде отстранен в 30 дневен срок, КЛИЕНТЪТ ще получи нова бройка на желаната от него стока.

  ОТКАЗ НА ПОРЪЧАНА СТОКА

  Отказът от поръчка става с обаждане на тел: ……………. преди 16:00ч на същия работен ден или след като служител на PERSONAL-TRAINER.BG се свърже с Вас за потвърждение.
  Поръчки с доставка на следващият работен ден се приемат до 16h. Поръчките след 16h се обработват за следващият работен ден.

  ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

  Съгласно чл.55, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), клиентът може да се откаже от получената стока в срок от 7 работни дни след получаването й. В такъв случай той не дължи обезщетение или неустойка по силата на закона. PERSONAL-TRAINER.BG възстановява заплатените от клиента суми, както и разходите по доставката (транспортни разходи) е рамките на 20 дни след връщането на стоката, съгласно чл. 55, ал.6 от ЗЗП.
  Потребителят се задължава да съхранява продукта във вида, в който е получен до момента на връщането му в магазина, съгласно сроковете посочи в чл.55, ал.1. Задължително условие е стоката да бъде в изряден търговки вид, да не е използвана и да не е нарушена целостта на опаковката. Освен това, стоката трябва да бъде върната в оригиналната опаковка заедно с всички прилежащи документи при получаването й в оригиналната пратка.
  В случай, че продуктът е върнат в състояние, което не позволява да бъде продаден като нов, PERSONAL-TRAINER.BG си запазва правото да поиска такса за превеждането му в първоначалния вид или, ако това не е възможно за покриване на разликата в цената при продажба на стока втора ръка. Ако клиентът е съгласен продуктът може да му бъде изпратен отново за негова сметка.

 

*ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МЕЖДУ „ПЪРСЪНЪЛ ТРЕЙНЪР ЕООД “, РЕГИСТРАЦИЯ В ГР. САНДАНСКИ, ЕИК 203586022, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР. САНДАНСКИ, УЛ. СВОБОДА  №32 ОТ ЕДНА СТРАНА, И ОТ ДРУГА СТРАНА – ЛИЦЕТО, СЪГЛАСИЛО СЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЯВАНЕТО И ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН WWW.PERSONAL-TRAINER.BG.